Waterbronnen in Ulestraten ©


 

Langs de Sint Catharinastraat ligt deze oude waterbron.
In het achterliggend gebied zijn zeker nog een zestal waterbronnen actief aanwezig.
Deze bronnen zijn echter voor de wandelaar niet bereikbaar omdat ze gelegen zijn in een
dichtbegroeid moerassig gebied.

 

|

De bron omstreeks 1920 (met dank aan Ch. Soemers)

 

De bron omstreeks 1925

 De bron omstreeks 1956

 

Voor de St. Catharinakerk, langs de Catharinastraat, stond vroeger
een waterpomp die na de komst van de waterleiding werd gesloopt
en de waterput verdween onder de bestrating.


Vermoedelijk lag achter de woning Groot berghem 19 een kapel nabij een waterput.
Naar de kapel en de waterput liep een voetpad dat in de volksmond het "kerkepad" werd genoemd.
De kapel zou begin 19e eeuw zijn gesloopt en de waterput is niet meer zichtbaar.