Waterbron "de Snelle Sprong" in Tegelen (Steyl) ©
 

 

In 1887 stichtte de bewoner van het 17e eeuwse kasteelcomplex Kasteel Holtmühle (Kasteellaan 10 te Steyl / Tegelen),

Johan Hendrik Antony van Basten Batenburg (1858-1915)

de Nederlandsche Stoom Mineraalwaterfabriek: "Snelle Sprong" (Kasteellaan 18 te Steyl / Tegelen).

 

De fabriek was gevestigd in een op het landgoed gelegen statige hoeve met bijgebouwen
(aanvankelijk een hoeve met varkensstallen ten behoeve van het kasteel).

Er werden tafelwaters en limonades gemaakt.

 

 

De fabriek maakte gebruik van een hoger op het landgoed gelegen waterbron die dezelfde naam droeg.
Al jaren lang was de goede hoedanigheid van het bronwater algemeen bekend.
De bron gaf buitengewoon zuiver water.
De waterbron werd beschermd door een stenen huisje dat boven de bron werd gebouwd.

(in de volksmond "ut heksenhuuske" genoemd)

 

Nabij de bron werd een filterhuisje gebouwd met een gesloten reservoir.
Van hieruit stroomde het gefilterde bronwater via een ca 1000 meter lange ondergrondse
pijpleiding naar de lager gelegen fabriek.
In de fabriek werd het bronwater nogmaals gefilterd.
Na strenge onderzoeken werden koolzuur en vruchtensappen toegevoegd.

(restant van het filterhuisje)

 

Na de Tweede Wereldoorlog is de exploitatie om onduidelijke redenen gestopt.
Het bronhuisje en het filterhuisje zijn jaren geleden gesloopt.
De statige hoeve met bijgebouw is nog aanwezig en heeft de status van gemeentelijk monument (nr.0983/112).
Het kasteel zelf is aangemerkt als een rijksmonument (nr.34981).

 

o.a. dank aan: Heemkundige Kring Tegelen.