Nieuwe Regiocentrale-Zuid te Maasbracht ©

 

Aannemerscombinatie:(impressie: Wiel Arets Architects)


Ten oosten van het benedenhoofd van de oostkolk is de nieuwe
Scheepvaartverkeers-centrale Regio-Zuid gebouwd.

Sinds medio 2015 worden de negen complexen op het Maasroute-traject van Maastricht tot en met Belfeld
vierentwintig uur per dag door 25 medewerkers vanuit deze nieuwe centrale op afstand aangestuurd:

Belfeld (3 sluiskolken en 1 stuw)
Roermond (1 sluiskolk en 1 stuw)
Linne (1 sluiskolk en 1 stuw)
Heel (2 sluiskolken)
Maasbracht (3 sluiskolken en 1 pompgemaal)
Born (3 sluiskolken en 1 pompgemaal)
Borgharen (1 stuw)
Maastricht (sluiskolk Bosscherveld en 1 voedingsduiker)
Maastricht (de oude St-Servaasbrug).

_______________________________________________________
 

Het gebouw telt vier verdiepingen (souterrain, begane grond, eerste verdieping
en een plat dak) en bestaat voor het grootste deel uit staal en glas.

Het souterrain en de begane grond meten elk 500 m2.
Op de begane grond staan twee betonnen kernen met daarin de liften en de trap.
De gevel bestaat uit stalen kokers die zijn bekleed met speciaal glas.

De vloerplaat van de eerste verdieping meet 1000 m2 en kraagt in de punt zonder steun uit tot 9 meter.
Op deze verdiepingsvloer staat een staalconstructie en draagt tevens het dak.
Ook hier is de gevel bekleed met speciaal glas.

De bouw van de Regiocentrale-Zuid en de gebouwtechnische installaties
werden in februari 2012 door Besix voltooid.
Vanaf december 2011 werd door Siemens gestart met het installeren van de
centrale controle- en besturingstechnieken, inclusief de nodige lokale aanpassingen
en verbindingen. Ook werd door Siemens de bediening van alle systemen getest.

Parallel aan dit werk werd de grond rondom het gebouw ingericht met o.a
een leuke vijver, parkeerplaatsen en een mooi wandelparkje.

Bij de sluizen hangen camera's, waardoor de sluismeesters net zo veel zien
als wanneer ze zelf op de sluizen staan.
Voorts is er een directe lijn met politie en andere hulpdiensten.

In alle bestaande sluiscomplexen blijft een noodvoorziening voor lokale bediening aanwezig.
Het belangrijkste voordeel van de Regio-centrale is dat door de bediening op afstand eenduidigheid
in afspraken en procedures, een snellere doorstroming van het scheepvaartverkeer en
een efficiŽntere inzet van sluisbeheerders wordt bereikt.

_______________________________________________________


Een technisch hoogstandje, niet in de laatste plaats vanwege de architectuur van de centrale zelf.
In het glazen gebouw worden een nautisch centrum en een informatieruimte ingericht.
Het nautisch centrum heeft o.a. als taak het bemensen van de vuilwaterwacht, een
samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, de Provincie en de Waterschappen.
Samen zorgen zij voor het opsporen en tegengaan van waterverontreiniging.

In het infocentrum kunnen bezoekers uitleg krijgen over de bediening en de werking van de sluizen.
Midden in het gebouw zou in beginsel in de patio op de begane grond een waterbassin worden
aangelegd waarvan het water mee zou stijgen en dalen met het kanaalwater in de sluiskolk.
Doch de opdrachtgever heeft hiervan afgezien.

Het ruime dakterras, dat intern via een vaste trap en een 350 kg zwaar glazen "dakraam" te bereiken is,
biedt een mooi panorama in alle windrichtingen.
 Het dakterras is helaas voor het publiek niet opengesteld.
De totale kosten van deze regiocentrale bedroegen ca 20 miljoen euro.

 

_______________________________________________________ 

15 oktober 2010, omstreeks 14.00 uur
Het storten van een kokertje met het ambitiedocument van RWS en de brief van de opdrachtnemer Besix
in het beton van de keldervloer van de Regio-Centrale
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________
 

 

 

 

de glazen "dakkoepel"

 

 

\Op 19 oktober 2011 werd de top bereikt


_______________________________________________________

 

© De volledige fotoreportage van de bouw van de regiocentrale (augustus 2010 t/m februari 2012) is opgeslagen in ons fotoarchief
 


 Wilt U reageren, stuur dan een e-mail naar:
theo@schumulder.nl