ROMEINSE WATERPUT LANGS DE A73 ©

 


 

Langs de autoweg A73 (Venlo-Nijmegen) ligt ten noorden van Castenray en
ten westen van Zandhoek de verzorgingsplaats “Romeinse Put”.

De verzorgingsplaats is vernoemd naar een oude houten Romeinse waterput
die tussen 1988 en 1994 door archeologen in deze regio is gevonden.

Voordat de autoweg werd aangelegd zorgde Rijkswaterstaat er voor dat archeologen
het gehele noordelijke tracé konden onderzoeken en opgraven.
Naast de waterput werden ook andere vondsten gedaan uit de Romeinse tijd.

Zo werden op een diepte van een meter sporen van huizen gevonden.
Daarbij lagen scherven van kookpotten, kannen en drinkbekers en metalen
voorwerpen zoals ijzeren slagersmessen en bronzen knopen.
 

 


 

Bijna 1800 jaar geleden stond in deze omgeving een klein dorp.
Een stenen gebouw in Romeinse stijl en omgeven door houten boerderijen en stallen.
De eigenaar was een herenboer van Keltische of Germaanse afkomst.

Slaven en knechten werkten op zijn akkers, waar graan werd verbouwd
voor de Romeinse legioenen die gelegerd waren in forten langs de Rijn.
De Rijn vormde de grens tussen het Romeinse Rijk en Germanië.

Romeinse officieren kwamen hier om zonen uit het dorp in te lijven bij
de Romeinse hulptroepen.
 

 


 

Tussen de huizen lag een grote waterput, gemaakt van eikenhouten planken.
De boom waar de put van gemaakt was, is in 230 na Christus gekapt.

Enige tijd daarna, in een tijd van oorlog en hongersnood is het dorp verlaten.
 

 


 

Op de verzorgingsplaats is een soort reconstructie van de houten waterput geplaatst.
 

 


 

Om de "waterput" staan vier betonnen paaltjes die elk een windrichting aangeven.