ROMEINSE WATERPUT in OIRSBEEK ©

 

In het pand aan de Schepenbank 2a bevindt zich een 2000 jaar oude waterput uit de Romeinse tijd
(40 tot 400 jaar na Christus)

  de gerestaureerde waterput uit de Romeinse tijd

 Oirsbeek, Schepenbank 2a (in het linker gedeelte is de Stg. Schepenbank gehuisvest en geheel rechts de Stg. Jan de Limpens)

 

Dit pand (het Panhuis de latere Schepenbank) was voorheen eigendom van de familie Schellart van
Obbendorf van Schinnen en heer van kasteel Terborg.
Toen ene Jan Adam Schellart in december 1680 verklaarde een kind te verwachten van Sophia Pijls, schonk
de familie Schellart het panhuis te Oirsbeek met huis en land aan Sophia.

Via de banden tussen de families Pijls en Limpens kwam het panhuis in 1731 uiteindelijk in handen van de familie Limpens.

 

Dit pand (het Panhuis), op de hoek van de Grachtstraat en de Schepenbank in Oirsbeek, werd in 1734
verbouwd of op de oude plaats opnieuw opgetrokken door Paschasius (Paes) Limpens (1695-1771) en
diens echtgenote mevrouw Catharina Boesten (ook: Bousten) (1698-1765) van de "Wiegelraderhof" te Viel (Bingelrade).carréboerderij "Wiegelraderhof" te Viel (Bingelrade)

 

De heer Paes Limpens was o.a.:
sinds 7 juni 1725 schepen van het gerecht (de schepenbank) in Oirsbeek;
van 1739 tot 1757 belastingontvanger en schatheffer;
vanaf 1765 kerkmeester van de parochiekerk St.Lambertus te Oirsbeek.

Het Panhuis werd in die tijd gebruikt als rechtbank.
Verschillende leden van de bokkenrijdersbende zijn hier ter dood veroordeeld.

 

kijkje in de oude putschacht

 

Na de restauratie in 1977 werd het gebouw tot 1982 gebruikt als gemeentehuis van Oirsbeek.
Vanaf de herindeling in 1982 werd het gebouw tot 1988 door de toenmalige nieuwe gemeente Schinnen gebruikt.
Daarna is het gebouw in gebruik genomen door de Weldadige Stichting Jan de Limpens (Grachtstraat 1) sinds 2006 eigenaar
en door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oirsbeek (Schepenbank 2a).

 Burgemeester de heer Link van de toenmalige gemeente Schinnen bewoonde van december 2008 t/m 2015
het woongedeelte aan de voorzijde: Grachtstraat 1 te Oirsbeek.

 

 

Daar deze oude waterput dateert uit de Romeinse tijd moet er in die tijd op deze plek een nederzetting,
een Romeinse villa of een andere verblijflocatie zijn geweest.
Dit is door ons echter niet te achterhalen.

 

de drie afbeeldingen van de oude waterput werden aangeleverd door Hugo Schaffrath