DE OUDE WATERPUT IN PALEMIG

 

Tijdens graafwerkzaamheden in 2008 in verband met rioolrenovatie in Palemig, is in de Pleijweg
een oude openbare drinkwaterput aan de oppervlakte gekomen.


 

       

 

       

 

Waarschijnlijk dateert de waterput van voor 1900, maar archeologisch onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

 

ttekening van de waterput zoals die er vermoedelijk zou kunnen hebben uitgezien

 

In het archief van de toenmalige gemeente Schaesberg is van deze waterput echter niets terug te vinden.
Het is goed mogelijk dat de waterput door een of meer plaatselijke boeren is gebouwd
en dat de buurtbewoners hier ook hun drinkwater konden komen halen.
In afwachting van een archeoloog is de oude waterput voorlopig goed geconserveerd.

 

 

In vroeger jaren beschikte Palemig over een aantal privé drinkwaterputten
en haalde de bewoners hun drinkwater ook uit de Palemigerbeek.
De aanleg van een waterleiding vanuit de buurgemeente Heerlen naar Palemig zou zo duur worden
dat de bewoners hiervoor extra kosten zouden moeten gaan betalen.
In 1911 werd door de gemeente Heerlen een noodvoorziening getroffen in de vorm van een pomp/kraan
op de grens tussen Heerlen en Palemig, nabij de brug over de beek.
De bewoners konden hiervan gratis gebruik maken.
In 1923 werd de gemeente Schaesberg erop gewezen dat het leveren van drinkwater
door de Oranje-Nassau Mijnen aanzienlijk goedkoper zou zijn.
De mijnen beschikten over een concessie voor het winnen van grond/drinkwater.
Het duurde tot juni 1923 voordat het eerste drinkwater in Palemig uit de kraan stroomde.
 

 

Negen gezinnen zagen echter af van leidingwater omdat ze beschikten over ............ een waterput.

 

De thans aan de oppervlakte verschenen oude waterput (mogelijk een privé put)
werd tot kort na de Tweede Wereldoorlog ook nog gebruikt.
Daarna raakte de waterput in onbruik en werd regelmatig afval en puin in de putschacht gestort.
De putopstand werd vervolgens afgebroken en de putschacht verdween omstreeks
de jaren vijftig van de vorige eeuw onder de bestrating.

Aan de rand van de Pleijweg zal vermoedelijk een blijvende herinnering aan deze oude waterput
in het straatwerk worden aangebracht in de vorm van een (ronde) Naamse tegel met inscriptie.

Thans (augustus 2009) is gebleken dat de gemeente Heerlen heeft besloten op de plek slechts
een klein kringetje in het wegdek aan te brengen en het hierbij te laten.
Misschien wordt er ooit nog een plaquette geplaatst.(Bron: de heer P.A. Pauwels te Palemig)