Oude waterput te Maasbree ©

 


 

Oude waterpomp anno 1901
(huidige hoek Baarlosestraat - Dorpstraat)

Deze plek werd vroeger de "Pool" genoemd.
Hier was voorheen een drenkplaats voor het vee, dat van de heide-
en weidegebieden naar huis werd gebracht.
Het was een idyllisch plekje met zicht op de oude kerktoren met koperen dak ("de stömp")
De brand in 1786 legde vanaf deze plek tot aan de kerk 22 huizen en 17 schuren in de as.
Links op deze afbeelding is een uit ca 1860 daterende horecagelegenheid gevestigd (thans Niëns).

 

in het midden de waterpomp op de hoek Baarlosestraat-Dorpstraat 1950

 

de waterpomp op de hoek Baarlosestraat-Dorpstraat (De Pool) 1955

 

de waterpomp op de hoek Baarlosestraat-Dorpstraat 1970

 

waterpomp in de Dorpstraat voor het toenmalige gemeentehuis (voor 1920).
De waterpomp werd hier in 1880 geplaatst.

 

____________________________________________________________

 

Keltische waterput te Maasbree ©

 

Circa 500 jaar voor Christus leefden ten westen van de huidige
Sevenumseweg te Maasbree een groep Kelten op boerderijen.

Zij aten hun landbouwproducten en woonden samen met het vee in de boerderijen.
De wanden waren gemaakt van dikke takken en bestreken met leem.
Het geheel was afgedekt met een dak van stro of riet. 
In de boerderij werd in brandkuilen vuur gestookt om te koken en zich te verwarmen.

Na het overlijden van een bewoner werd de dode gecremeerd.
De urn met de as werd daarna in een nabijgelegen urnenveld begraven.  

Het landschap was glooiend en de boerderijen lagen op de hoger gelegen zandgronden.
Op de lager gelegen graslanden werden vierkante waterputten gegraven.
Vermoedelijk werden de waterputten door de bewoners gezamenlijk gegraven en openbaar gebruikt.

Dit alles is bekend geworden uit de opgravingen die in 2005 te Maasbree hebben plaatsgevonden.
Bij die opgravingen werden door archeologen de sporen van een Keltische boerderij ontdekt.
De vondsten werden gedaan op een bouwterrein in de nieuwbouwwijk Dörperfeld.
Gevonden sporen geven aan dat op deze plek ooit een Keltische boerderij en een erf hebben gelegen.
In de nabijheid van de vindplek werd een oude urn met crematieresten gevonden.

Volgens archeologen zijn de gevonden resten ongeveer 2000 tot 2800 jaar oud.
Het betreft een periode die als de IJzertijd bekend staat.

 foto: Streekmuseum 't Land van Peel & MaasTijdens de opgravingen werden ook de resten van een oude houten waterput blootgelegd.
Om de put tegen dichtslibben te beschermen werden de wanden van de put gebouwd uit op
elkaar gestapelde balken die, net als bij een blokhut, via uitsparingen met elkaar waren verbonden.

De gevonden waterput is na instorting onder het grondwaterpeil komen
te liggen en bedolven onder een meters dikke laag zand.
Hierdoor is het grootste deel van deze houten waterput redelijk gaaf gebleven.

In Maasbree is in het verleden vrij weinig opgegraven.
De ontdekking is daarom bijzonder voor de plaatselijke geschiedschrijving
en is een waardevolle aanvulling m.b.t. de geschiedenis van Maasbree.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw hebben in Maasbree ook enkele opgravingen
plaatsgevonden, maar die opgravingen zijn helaas nooit gedocumenteerd.

Deze oude houten waterput moest behouden blijven en daarom heeft het gemeentebestuur van de voormalige
gemeente Maasbree de put laten demonteren en conserveren en in 2008 een mooie plek gegeven in een
ruimte van het Streekmuseum "'t Land van Peel & Maas" Aan de Koeweg 3 te Helden.

Samen met andere vondsten is de oude gereconstrueerde waterput hier voor het publiek te bewonderen.