DE OUDE BINNENSTAD VAN ROERMOND

Met dank aan o.a. de heren P. van Buren, P. Geurts, K. Prins, J. Breuer, H. Leenarts

 

 

Onbekende kinderen op het Munsterplein met op de achtergrond het toenmalige hotel Storms,
de oude pomp en een bankgebouw (nu Mc. Donald's).

 

Optocht in de Hamstraat. Op de achtergrond het Sint Christoffelbeeld.

 

Optocht in de Hamstraat. Op de achtergrond het Sint Christoffelbeeld.

 

 

Hein Leenarts poseert voor drogisterij Leenarts - Bloemers, gelegen aan de Neerstraat 26.
Hein werd later huisarts te Maastricht.

 

Optiek en Brillenzaak Ton Leenarts, gelegen aan de Hamstraat 8
en later aan de overkant Hamstraat 9 (thans Oogwereld)

 

Roermond, Hamstraat 9. Brillen en fotozaak Ton Leenarts

 

Venter met bloemkolen. Op de achtergrond het pand van drogisterij Leenarts - Bloemers, Neerstraat 26

 

.

 

In de Brugstraat bakte Antje Jacobs de lekkerste friet

 

Friet Antje, een kleine frituur naast Café Du-Pont

 

De foto is genomen in 1924 vanaf het dak van het voormalige belastingkantoor in de Begijnhofstraat.
Op de achtergrond ziet U o.a. de Munsterkerk, het torentje van de Protestantse Kerk, rechts Huize de Pollart.
Rechts op de voorgrond panden aan de Begijnhofstraat en links de armenhuisjes aan het Bagijnenhofje.
De personen op het dak zijn Pierre de Clercq, Fien Ramakers en Mien Bongaarts, allen waren werkzaam bij de Belastingdienst.

Een foto uit eigen archief.

 

1911

 

1969 "Hartje Stad"
 
 
Feestelijke opening van de nieuwe stoeploze sierbestrating in de navolgende straten:

Steenweg- Varkensmarkt-Bergstraat-Schoenmakersstraat


Speaker: dhr. Henri Timmermans

verder staan op bovenstaande foto van links naar rechts o.a.:

Hustinx jr., Burgemeester Mr. M. Custers, Mevr. Custers, dhr. J. Planje, Mevr. E. Planje, Mevr. Peeters,

dhr.Peeters,
dhr. Breukers, directeur voormalige Eiermijn, dhr. H. Baghus, Mevr. Höppener, dhr. Alers

en verder politie commissaris G. van Vlijmen, dhr. J. Laughs en dhr. F. Wuts

kinderen o.a. van de familie Poels en familie Donkers

 

speaker:  dhr. Tom van Hoofwijk

verder staan op bovenstaande foto van links naar rechts o.a.:

dhr. J.Boonen, dhr. H.Baghus, Mevr. Driessen, Mevr. Höppener, dhr. Janssen, dhr. Lommen, dhr. W.Willems

 

speaker: Burgemeester Mr. M. Custers

Verder staan op bovenstaande foto o.a.:

dhr. H. Timmermans, dhr. van Mackelenbergh, dhr. J. Boonen, dhr. H. Baghus,
Mevr. Driessen, Mevr. Höppener, oud burgemeester René Höppener en wethouder Alers

kinderen o.a. van de familie Poels en de familie Donkers

 

Roermond, Steenweg, jaar 1950

Roermond vierde haar bevrijding met vlaggen en zuilenversiering.
Nog maar 5 jaar bevrijd was de Bisschopsstad. Men kon er nog rustig door de
winkelstraten fietsen. Van promenades en gevelreclame was nog geen sprake.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamstraat huisnummer 26 te Roermond, jaar ca. 1914.

Deze winkel werd gedreven door Elisebeth Maria Hornikx, geb. 10 jan. 1879 - 19 febr.1942,
de echtgenote van Jean Breuer (huisschilder).

In de winkeldeur Sjeng Breuer jr., de latere tekenleraar aan Ambachtschool en Bissch. College Roermond

 

De prachtige pui van café restaurant Henri Storms, hoek Hamstraat, Munsterplein, Leliestraat, jaar 1930.

De mannen op de voorgrond zijn leden van de bakkersvereniging bij de inzegening van hun bakkersvaandel, jaar onbekend.

  Het café restaurant werd gesloopt en er kwam nieuwbouw namelijk hotel café restaurant "In ‘t Paradijs", waarvan
een afbeelding op onderstaand suikerzakje. Weer later was hier nachtclub Pentagon gevestigd.
Inmiddels is dit pand jaren geleden gesloopt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roermond  Varkensmarkt  9, jaar 1927

Sigaren en rookartikelenzaak van Hubert Lenarts - Breuer

(heden is in dit pand Piet Friet gevestigd)

 

1911 
 
  Jacques en Catharina Langenhoff-Cuypers met kinderen poseren voor hun sport- en schoenenwinkel
annex groothandel aan de Swalmerstraat 23 te Roermond
 

  Een nota uit 1921 van de fa. Langenhoff. De gulden was toen nog een daalder waard.

 

1911

De winkel van Langenhoff - Cuypers, enkele panden, levenssfeer en diverse mensen in de Swalmerstraat

 

 

Inkijk Bakkerstraat te Roermond

           Een poort in het pand Bakkerstraat 4 geeft toegang tot de

              laatgotische kapel en langgerekte vleugel,  XVIII  van het voormalige Begaardenklooster.

             Het voormalig klooster ligt in het centrum van Roermond, niet ver van de Minderbroederskerk.

          foto : Henri Claessen Roermond

 


Schoenmakerstraat 6 te Roermond, 31 juli 1911.

Mevr. Marie Parren-Jeukendrup dreef een zaak in comestibles (fijne eetwaren)

(de buurman verkocht jalouziën)

 

 


Tekening van de Markt in Roermond gesigneerd door Jan de Beyer – 1744

De grauwe toren (links) reeds in verval.
De kathedraal was toen al bekroond met een Christoffelbeeld.