STEVENSWEERT GRENSMAAS Stevolgebied ©

De Grensmaas Stevolgebied  is de naam van het project voor het waterbeleid in het Maasland.
In dit gebied
(Molenplas) was de laatste klassieke grindwinning in Limburg, afgerond in 2008.
Dit project streeft ernaar overstromingen te vermijden door haar opnieuw voldoende
ruimte te geven en de natuur te herstellen. Dat wil men bereiken door verbreding en verdieping
van de Maas, het herstel van de
uiterwaarden langs de Maas als uitwijkplaats voor het water
bij dreigende overstromingen en het laag houden van de
zomerdijken. Daarnaast wil men
de reeds bestaande grindplassen ook een nieuwe bestemming geven voor recreatie en toerisme.

De Nederlandse vereniging Natuurmonumenten houdt zich hiermee intensief bezig.

Onderstaand een impressie van de Grensmaas te Stevensweert, een nieuw mooi natuurgebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ziet er een beetje mysterieus uit, de boomstammenformatie aan het grindgat
bij Stevensweert.  Tijdens de baggerwerkzaamheden stuitten de machines op enorme
boomstammen die 4 tot 6 meter onder de grond lagen. De stammen zijn ca. 2000 jaar oud.
Bedrijven die de afgelopen jaren in het gebied hebben gebaggerd hebben van deze oude
stammen een soort nieuw oud bos gemaakt.
Ware blikvangers in dit prachtige nieuwe natuurgebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hompesche Molen daterend uit 1722 staat prachtig te pronken in het nieuwe natuurgebied

 

En zo was het vroeger

 

zomer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie het weet mag het zeggen

 

 

Het gebied is niet alleen mooi voor de wandelaar,
maar over de dijk heeft ook de fietser een mooi uitzicht

 

 

winter