ROERMOND - verdwenen plekjes

 

 

Het oudste nog aanwezige productiegebouw van Haagen Chemie is niet gesloopt
en wordt anno 2017 gerestaureerd als herinnering aan de fabriek.

 

 

 

 

 

De noodwoningen in de Voorstad Sint Jacob, 10 blokken van 2,  1947-1953

 

 

de sloop van het Bisschoppelijk College aan de sint Christoffelstraat 7 te Roermond

Met dank aan
H. Telgenkamp

In 1970 werd het Bisschoppelijk College in de binnenstad van Roermond afgebroken.
De onderwijsactiviteiten verplaatsten zich naar het Broekhin in Roermond. De open plek, die door de sloop ontstond, werd
begrensd door de Graaf Reinaldstraat, Kloosterwandstraat, Sint Christoffelstraat en het Munsterplein.

Er ontstond voor korte tijd een andere kijk op de Munsterkerk en de gebouwen in de naaste omgeving.
Later werd deze plek opgevuld door nieuwbouw van diverse winkelbedrijven.

 

De restanten van een muur, die naar alle waarschijnlijkheid heeft toebehoord aan een kazerne van de cavalerie,
ooit gelegen aan de Graaf Reinaldstraat. Verder zien wij de achtergevels van de winkels aan de Hamstraat.

 

De gymzaal, die aan de linkerkant stond, was al afgebroken

 

Deze foto is gemaakt vanuit het Munsterplein.
Aan deze kant van het college bevond zich een pleintje, dat dienst deed als fietsenstalling.
Op de achtergrond staat reeds de Oranjerie.

 

Blik op de ommuurde “cour” en het gebouw van de Maas en Roerbode.

 

De restanten van het college vanuit de Kloosterwandstraat. Duidelijk zijn de gangen en deuren naar de klaslokalen te zien.

 

Blik op de Munsterkerk en de huizen van de Graaf Reinaldstraat, die inmiddels
ook plaats hebben gemaakt voor nieuwbouw

 

Blik vanuit de Graaf Reinaldstraat op de “cour” van het college.
Op de achtergrond zien wij het gebouw van de Maas en Roerbode, dat toen nog in bedrijf was.

 

En zo ontstond vanuit de Kloosterwandstraat een geheel andere kijk op de Munsterkerk en omgeving.
Het effect was zeer ruimtelijk. Maar het was tijdelijk, aangezien de open plek snel opgeslurpt werd door de moderne tijd.
Een gemiste kans?

 

__________________________________________________________

 

De oude melkfabriek aan de Andersonweg 44 te Roermond, waar enige tijd de verkeersgroep Roermond gehuisvest was.
Het pand is inmiddels gesloopt. Op deze plek staat thans het politiebureau.

 

__________________________________________________________

 
De gats in de molenstraat


Met dank aan J. Breuer

De nauwe binnenstad straatjes hadden ook nog zijstraatjes, waarin woningen stonden.
Onderstaande gats liep parallel met de Molenstraat.
Men liep vanuit de Neerstraat (ter hoogte van winkelpand Pasch) naar de Minderbroederssingel.
Ook halverwege de Molenstraat was een toegang naar deze gats.
Zie onderstaand kaartje (1850)


.

De gats en de woningen zijn reeds lang geleden verdwenen.

 

 

 

__________________________________________________________

 

begijnhofje


Begijnhofje in de Begijnhofstraat na 1908

Bakermat van veel orgeldraaiers en stadstypes

Op de achtergrond de zijgevel van het oude Kadastergebouw, gedateerd 1908.

Al vanaf 1300 was het Begijnhofje een klein stadje binnen de stad. De huisjes stonden rond een
eigen kerkje. Dit kerkje werd in 1797 gesloopt. De huisjes zijn nog tot het begin van de  20e eeuw
bewoond geweest door behoeftige gezinnen. Links op de foto de scharensliep.
 

---------------------------------
 

De huizen op de 3 eerste foto's stonden precies op de speelplaats van de latere Paredisschool De Cour van het Begijnhofje 


Kijkje in de buiten bijkeuken met wastobbes, emmers enz.


 

Let eens op de muurankers, jaar  --66

 

Op de achtergrond de Begijnhofstraat

 


 

Begijnhofje met de Beggapomp voor 1908. Bovenstaande huisjes werden afgebroken
voor de bouw van de nieuwe Paredisschool in 1932.

 

__________________________________________________________

 

zwembad hattem

Roerderweg te Roermond, gesloopt in 1977.
De preutsheid in de jaren 50, begin 60 leidde tot een verdeling in een damesbad en een gemengd bad.
De logica van het gemengde bad is me tot op heden niet geheel duidelijk.

Tussen de afscheiding stond een haag en een snoepkiosk, waar we voor het eerst kennis
maakte met het zakje chips, compleet met een beetje zout in een blauw zakje.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

 

de voormalige stadsweide
(Woonoord Maashaven)

Helaas is hier nooit een gedenkplaquette geplaatst, die aan dit woonoord herinnert

Met dank aan de heer Peter Geurts en Martin Ririassa

 

De woonbarakken waar de Molukse gemeenschap 22 juni1951 werd gehuisvest.
10 gezinnen vertrokken op woensdag 28 juli 1965.

 

 

Deelnemers aan de naaicursus onder leiding van mevrouw Thomassen, circa 1954-1955.
V.l.n.r. mw. Loes Rey, mw. Willie Izaak, mw Saaibu, mw. Eva van Joost,
mw. van Joost-Hitijahubessy, mw. Lies Hehanussa-de Fretes, mw. Saar Reintjes,
mw. Esther Ririassa-Pattikawa, mw. Thomassen, mw. Nona Tuhumena-Maspaitella,
mw. Lien Tuanakotta-Muskita, mw. Dika Noya-Pattinama
De kinderen v.l.n.r. N.N. Hehanussa, July Hehanussa, Lily Noya

 

Molukse meisjes in klederdracht voor de nissenhutten.
V.l.n.r. mw. Nel Tuhumena, mw. Fien Latumaerissa, mw. Onna Litaay, mw. Sien van Joost

 

 

Wandeling over de Roerbrug voor de renovatie

 

Zijkant van huis familie Ririassa, met op de achtergrond de Pastoorswal

 

Vrienden in het kamp Maashaven, met op de achtergrond het poortgebouw van de "Ernst Casimir" kazerne
en links de houten barak waar de beheerder van het kamp en zijn vrouw woonde

 

Aan de Maashaven

 

omstreeks 1952

 

Foto genomen voor een potje voetbal in het kamp

 

omstreeks 1952/53

 

 

Wandeling in de Varkensmarkt

 

De foto laat de weg zien naar de voormalige sportvelden bij de Maashaven, omstreeks 1956

 

Voor het hek van de Ernst Casimir kazerne, jaar 1952

 

 

 


Op een grindheuvel van de Steenbrekerij
aan de Maashaven, jaar 1960

 


In het kamp met op de achtergrond
de woning van de beheerder, jaar 1952

 

 

Wilhelminasingel - Buitenop ter hoogte van het Esso benzinestation, jaar 1954

 

Op de voormalige trap Wilhelminasingel naar de ingang Ernst Casimir kazerne, jaar 1954

 

Aan de Maashaven met op de achtergrond de sportvelden en de weegbrug, jaar 1951

 

Aan de Maashaven met op de achtergrond de sportvelden, jaar 1955

 

Op de voormalige trap aan de Pastoorswal- Grotekerkstraat, jaar 1955