roermond - de singels

Met dank aan o.a. de heren E. Roelofs J. Breuer, Ine Vervuurt en P. van Buren

 

Buitenop te Roermond, Kathedraal met aan de voet het vroegere café Stad Weert

 

De Roersingel te Roermond in de jaren 50 van de vorige eeuw.

 

De Roersingel te Roermond gaat op de schop, jaren 70 van de vorige eeuw. 

 

 

Militaire kapel voormalige Ernst Casimir kazerne, jaar 1957

 

Militaire kapel voormalige Ernst Casimir kazerne, jaar 1957

 

 

 

 

 

Roermond, een gedeelte van de Ursulinenwal langs de Wilhelminasingel.
De naam is ontleend aan een gebouw, eertijds een klooster van de Ursulinen,
dat in de Franse tijd werd opgeheven. (Zie hieronder het witte gebouw)

Het monumentale klooster herbergt nu het Ondernemershuis Limburg, een gezamenlijk kantoor voor de
Kamer van Koophandel Limburg,  de LLTB, de Limburgse Werkgeversvereniging en het MKB Limburg.
.

 

Rattentoren zonder spits, locatie Roermond Buitenop, jaar 1950

 

 

 

 

 

 

 

 Roermond, de Vismarkt zonder stenen kademuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Polvertoren c.q. de Eksterstoren stond vroeger aan de Boulevard, thans de Willem II Singel.
De toren is in 1880 gesloopt.

 

 

 

 

Looskade Roermond 1922 met op de voorgrond Lamb. Allers met zijn petroleumkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Op de hoek Venloseweg/Wilhelminasingel staat een villa met de naam Huize Ernst Casimir,
 ook wel bekend als het voormalige Hotel Kissels
.
De bestaande monumentale villa blijft behouden en wordt gerestaureerd tot een unieke kantoorvilla.