ROOMS CATHOLIJCK GODSHUIS TE ROERMOND

De tegenwoordige naam Godshuis stamt officieel uit 1858 ("R.C.Godshuis").
De benaming "Louisahuis" ontstond ter nagedachtenis aan jonkvrouwe Maria Louisa de Pollart.
Reeds 275 jaar achtereen heeft het Godshuis zich gewijd aan de verzorging en opvang
van armen, zieken, wezen en bejaarden.
Binnen de muren van het Godshuis was o.a. zeventig jaar lang het stedelijk hospitaal gevestigd.

 

 

Het Louisahuis omstreeks de jaren twintig van de vorige eeuw.
Het R.C.Godshuis ('Prinsenhof") werd tussen 1683 en 1686 gebouwd door de Luikse architect Bertholet
als gouvernementspaleis/residentie voor de stadhouder van het Overkwartier van Gelre.
Toen er na 1702 geen stadhouders meer waren stond het grote gebouw lange tijd leeg.

Rijksmonumentnummer 32604 

De regentenkamer in het Godshuis omstreeks de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

 

 

De regentenkamer in het Godshuis anno 2015
In de Regentenkamer van het Prinsenhof hangen portretten van weldoeners en regenten.

De Regentenkamer in het Prinsenhof is tegenwoordig een bijzondere trouwlocatie.
Door zijn ligging en authentieke ambiance biedt de locatie alle ruimte voor een huwelijk in stijl.

 

 

De in Roermond geboren Goswinus Frans de Bors (kanunnik van het Kathedraal Kapittel) stichtte in 1738 het Hospitael-Generael
voor arme Roermondenaren, gevestigd aan de Markt en aan de Jesuītenstraat te Roermond.
Godewinus en zijn zuster Dorothea betaalden dat grotendeels uit eigen middelen.
In 1741 werden de gebouwen geruild tegen het grote leegstaande gouvernementspaleis (het Prinsenhof) aan het Munsterplein
en aan de Pollartstraat (v/h Heghstraat) te Roermond.
In 1741 begon Goswinus samen met zijn zuster hier de zorg voor zieken, armen, wezen en bejaarden.

 

 

 

Kanunnik Goswinus Frans de Bors 1695-1762
stichter van het Hospitael-Generael

 


Dorothea Barbara de Bors 1692-1744, zuster van Goswinus Bors,
schonk het ouderlijk huis gelegen aan de Markt in 1739 aan het
Hospitael-Generael

 

 

Na het overlijden in 1762 van weldoener Goswinus bleef het Hospitael-Generael in deze vorm bestaan.
In 1858 werd uit de erfenis van jonkvrouwe Maria Louisa de Pollart voor een bedrag van 125.000 gulden in het gebouw
een klein ziekenhuis (Louisahuis) voor armlastigen ingericht.
Er waren enkele ziekenzalen en in 1899 werd een klein lokaal ingericht als operatiekamer.

 

 

 


Jonkheer Christoffel A.C. Petit (1781-1860)
executeur-testamentair van jonkvrouwe Maria Louisa de Pollart

 

Jonkvrouwe Maria Louisa de Pollart (1810-1850)

 

 

Regent Henri van der Marck

 

 

 


De toegangspoort aan het Munsterplein

 


Een bewoner geniet van het lentezonnetje.

 

 Het voorterrein met rechts de voormalige apotheek van het Godshuis (v/h het koetshuis van het gouvernementspaleis).

 

 

 

 

 

Mr.dr. P.J.W. Rieter
regent R.C.Godshuis en Louisastichting van 1929 tot 1958

 

Dr. A. Imkamp
regent R.C.Godshuis en Louisastichting van 1933 tot 1958

 

 

 

 

In 1912 werd in de Pollartstraat een nieuwe vleugel aangebouwd (de infirmerie).
Sinds 1914 beschikte het Louisahuis over een chirurg, de heer Duquesne.

 

 

Linksboven het penitentengebouw en tuinmuur, rechts de infirmerie, midden de Franse tuin en boven de boerderij van het Godshuis.
(alles werd gesloopt in de zestiger jaren van de vorige eeuw)

 

 

De boerderij van het Godshuis met een poort naar de Pollartstraat

 

 De boerderij na een grondige restauratie (gesloopt in de jaren zestig van de vorige eeuw)

 

 

Het penitentengebouw (v/h schoolgebouw) en tuinmuur (gesloopt in de zestiger jaren van de vorige eeuw)

 

 

 

 

Drie ziekenzalen in het R.C.Godshuis ("Louisahuis").

Op 1 mei 1931 stopte het Louisahuis als klein ziekenhuis en werd de taak als ziekenhuis overgenomen
door het Sint Laurentius Ziekenhuis, gebouwd in de woonwijk het Roermondse Veld.

 

 

 

Het complex van het Sint Laurentius Ziekenhuis in het Roermondse Veld kort na de opening in 1931.
Het staat in de eerste werkelijke grote uitbreiding van de bebouwing van Roermond buiten de stadswallen.
Door de snelle groei van de parochie begon men eerst met de bouw van de Heilig Hartkerk
(gereed in 1925) en later een jongensschool en een meisjesschool.
Geleidelijk aan werden daarna woonhuizen in het Roermondse Veld gebouwd.

 

 

De kapel in het Godshuis.

 

 

De kapel in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

 

 

 

W.J.A.Damen

regent R.C.Godshuis en Louisastichting van januari 1958 tot januari 1972
en voorzitter van januari 1970 tot januari 1972

 

Mr. J.J.S. Klerken

bestuurslid R.C.Godshuis en Louisastichting van januari 1970 tot januari 1992
en voorzitter van september 1974 tot januari 1992

 

 

 


Fraaie houten schouw op marmeren zuilen in de voormalige vrouwenziekenzaal

 


Gang met hoge houten deuren en mooie bovenbekleding

 

 

Statige trappenhal naar de eerste verdieping en deuren naar het souterrain

 

 

De overloop en trap op de eerste verdieping van het Godshuis

 

 

Het souterrain van het Godshuis

 

 

Verkrijging van de bouwvergunning Prinsenhof begin zestiger jaren vorige eeuw.
v.l.n.r.: Th. van der Marck, L.A. Verheijen, W.J.A. Damen, J. Berger, J.Cartigny en W.Höppener.

 

 

In de Pollartstraat werd in 1964 de in 1912 aangebouwde vleugel gesloopt
en verdween o.a. ook de boerderij en de Franse binnentuin.

Op deze plek verrees een aan de toenmalige eisen aangepaste bejaarden-nieuwbouw:
"Huize de Pollart" (bouwdelen Pollart en Binnenhof).
Het Gouvernementspaleis (met het gastenverblijf Louisapension) staat sedert 1692 nog koninklijk overeind.

 

 

Hoek Munsterplein-Munsterstraat voor de sloop van de oude panden.

 

 

Bouwput in de Munsterstraat na de sloop van de oude panden.
Hier werden nieuwe panden van het R.C. Godshuis (Proteion RCG) gebouwd.

 

 Aankomst van prinses Margriet op 20 oktober 1967 ter gelegenheid van de
opening van de nieuwbouw R.C.Godshuis aan de Pollartstraat.
Links gouverneur C.J.M.A. van Rooy en rechts burgemeester R.G.H. Höppener.

 

 

In 2015 en 2016 wordt het gebouw in de Pollartstraat opnieuw opgebouwd.
De opbouw en renovatie is in mei 2015 gestart en zal naar verwachting anderhalf jaar in beslag nemen.
Na de totale renovatie van "Huize de Pollart" zal het gebouw er zo gaan uitzien.


 

De oude afbeeldingen werden ter beschikking gesteld door:
Proteion RCG te Roermond en andere personen.