nederweert in oude PLAATJES

Met dank aan G. Reijnders, Ad Geleijns, P. Verheijen en A. Gerla

 

De bovenstaande foto werd ingezonden door Willy van de Kerkhof, die op zoek is naar een foto van
zijn overgrootvader Wilhelmus van de Kerkhof, die getrouwd was met Joanna Catherina Stultiens.
De foto dateert uit 1912 en is gemaakt op een bruiloft in Maarheeze.
De meeste mensen op de foto zijn in Nederweert geboren.

De kans dat zijn overgrootouders op deze foto staan is heel groot, maar hij kent ze niet.

Zijn overgrootvader Wilhelmus van de Kerkhof was een broer van Jan Mathijs (Tieske) van de Kerkhof, beiden zijn
geboren in Nederweert. Wilhelmus stierf in 1935 en zijn vrouw Joanna Catharina Stultiėns stierf in 1928.

Wie kan helpen ? Stuur dan even een mailtje aan info@schumulder.nl

-------------------------------------------

 

De bouw van sluis 15 in de Zuid-Willemsvaart te Nederweert omstreeks 1925

 

 

 

 

 

  

___________________________________________________________________________

 

Brug 14 in de Zuid-Willemsvaart te Nederweert, gesloopt en vervangen door nieuwe brug

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaar 1945
Engelse landingsvaartuigen worden geschut in sluis 15 te
Nederweert en varen over de Zuid-Willemsvaart afwaarts richting Den Bosch
 

 

 


 

Het schip "De IRMA" van meelfabriek Gebroeders v/d Venne uit Weert is
afgeschut vanaf sluis 15 en vaart hier bij het eiland en neemt de linker kanaalarm
Zuid-Willemsvaart, richting Den Bosch. De foto dateert uit eind jaren veertig van de vorige eeuw.

Het eiland heeft een belangrijke rol gespeeld vanaf 1936 tot 1944.

Het Nederlandse leger heeft in 1936 hier verdedigingswerken gebouwd in de vorm van rivierkazematten.
Drie op het eiland en twee langs de Rijksweg te Nederweert.
In 1944 hadden de terugtrekkende Duitse troepen het eiland in hun bezit en hebben dit verlaten
bij de grote Engelse aanval op 14 November 1944.

 


 

Bij de aanleg van de A2 (1971-1972) is het eiland afgegraven en zijn de kazematten afgebroken.
De afgegraven grond van het eiland is gebruikt voor de bouw van viaducthoofden in de A2 bij Nederweert.

 


Kanalendriesprong bij Nederweert, jaar 1968
Op de achtergrond de Noordervaart (thans afgesloten)

 

Sluis 15

 

Een foto van De heer Geleijns van voor 1940, gezien zijn militaire uniform.
Hij schaatst op het ijs op het kanaal Wessem - Nederweert ter hoogte
van het eilandje en de sluis te Nederweert.

De foto werd ingezonden door Ad Geleijns

 

Onderstaande foto's tonen 1 van de 3 kazematten op het voormalige eiland te Nederweert.
De kazematten zijn jaren geleden gesloopt en het eiland is afgegraven.
 

 

 

 

 


 

Militaire politietroepers (Pannevis en Ferdy ten Cate (Fernando), zittend bij 1 van de 3
kazematten op het eiland te Nederweert, jaar 1939

 


 

Groepsgebouw van de politietroepen. Dit gebouw stond langs de Rijksweg-Zuid te Nederweert
ter hoogte van de loswal waar Kalle en Bakker gevestigd is. De politietroepen waren er gehuisvest van
1936 tot de meidagen van 1940. Kort daarna hebben de Duitse cavalerie soldaten de barak in gebruik
genomen en werd er een grote paardenstal bijgebouwd. Na ongeveer een jaar vertrokken ze weer
en kwam er een onderdeel van de Duitse FLaK (Flug of Fliegerabwehrkanone) in. Dat waren
meestal chauffeurs die de zoeklichten en het luchtafweer deden verplaatsen,
die in de omgeving van Nederweert
in het veld stonden.

 


 

Drie korporaals van de politietroepen. In het midden korporaal Peter Looijs,
zwager van Piet Verheijen, die deze foto's beschikbaar heeft gesteld.

 


 

Sjeng Briels staat bij een Duits zoeklicht op het Schoor, jaar 1941.

 


 

Twee Duitse soldaten bij het ouderlijk huis van Piet Verheijen te Nederweert (1941).
Tegen de boomstam staat Piet, die deze foto's beschikbaar heeft gesteld