KLOOSTER KONINGSBOSCH

MULO periode te Koningsbosch, jaren 1962-1966

De foto's werden ingezonden door Phil Camp - Sniekers, Leny Rampelt - Bouwman.
Hermien Baltesen

 

Een foto uit april 1959 gemaakt in de kloostertuin op de trouwdag van de eerste lekenjuf
Sanne Stokbroekx uit Stevensweert  met de eerstejaars
interne leerlingen schooljaar 1958-1959.

De foto werd ingestuurd door Hermien Baltesen

 

 

Mulo-1961, examenklas 2

1.  Zr. Marianne, 2. Zr. Pia,  3. Mariet van Cruchten (?),  4. Netty Roumen, 5. Corry Bakker,  6. Mariet Sangers,
7. Hr. Loete, 8.  Annemie Bongaerts, 9. Rinie Spee, 10. Christa v.d. Schoor, 11. Hr. Sanders,
12. Els Papen, 13.  Mia Creemers, 14. Anke Dams, 15. Marie-Thérèse Wetzels, 16. Riet Aerts,
17. ?, 18. Zr, Evangelista, 19. Jos van de Venne, 20. Jeanny Kleinjans, 21  ? externe

De foto werd ingestuurd door Leny Rampelt - Bouwman namens Marie-Thérèse Wetzels

 

Foto Mulo 1962

 

 

1.  Zr. Evangelista, 2.  Zr. Pia, 3.  Iny Geilen, 4.  Trees Vinken, 5.  Zr. Lamberta, 6.  Door Janssen.
7.  Hr. Sanders, 8.  Marijke Lendfers, 9.  José Fuchs, 10. Jeanny Meyers?, 11. Tiny van de Borgh,
12. Ans van Wegberg,  13. Jeanne de Visscher, 14. Astrid Durgaram, 15. Hr. Loete, 16. Tilly Nissen,
 17. Zr. Romualda. 18. Zr. Everarda, 19. Riet Schreurs, 20. Leny Bouwman, 21. Hermien Hesemans,
 22. Ria Mohren. 23. Wilma Silkens, 24. Sonja Fredrix, 25. Alda Geraets, 26. Zr. Guliëlma

De foto werd ingestuurd door Leny Rampelt - Bouwman

 

Eindexamenklassenfoto van 1966

Tiny Papen, Fientje Van Lumich, Thea van Arensbergen, Irma Routs, Ria Coolen,
Thea Mertens, Door van Wijck, Phil Sniekers, Marleen Maas, ? Stoffels, Nellie Schellekens,
Ria Van Beek, Rosalie Ritzen,
Marian Vischers, Annie en/of  Ineke van Beek.

Zr. Everarda, Zr. Romualda, Dhr. Loethe, Dhr. Sanders.

 

In de tuin: Jeanne Bos, Phil Sniekers en Gerda Hermans

 

Toneelstuk Doornroosje 1965, 2de rechts: Phil Sniekers.

 

Schoolreisje 1963: Marian Geurts, Phil Sniekers, Mia Werens, Toos Geilen

 

Schoolreis 1963: Wanda Mrozack ,Zr. Guiliëlma, Phil Sniekers, Jeanne Bos, Tonny vd Broek.

 

Examen 1966, badtaferelen.
Phil Sniekers, Ria Coolen, Tiny Papen, Nelly Schellekens,
Marleen Maas, Irma Routs, Mia Dormans, Door van Wijck      

 

Sinterklaasviering 1965.
Thea van Arensbergen, Tiny Papen, Phil Sniekers, Door van Wijck, Maria Visscher, Irma Routs,
Annie van Beek, Ineke van Beek, Ria Coolen, Rosalie Ritzen, Nellie Schellekens, Thea Mertens.

 

Sinterklaasviering 1965: Mia Dormans, Ria Coolen, Irma Routs, Phil Sniekers.

 

Sinterklaasviering 1965:
Thea van Arensbergen, Nellie Schellekens, l.zwarte piet-Irma Routs,
r. zwarte piet-Ria Coolen, midden zwarte piet –Phil Sniekers.sinterklaas?