DE NIEUWE VISTRAP IN DE HAMBEEK TE ROERMOND 2007 / 2008 ©

De Roer vormt een potentieel leefgebied voor soorten vissen die migreren (het verplaatsen tussen
leefgebied en voortplantingsgebied) tussen Maas en Roer.
De Nederlandse Roer is een doorgangsroute voor vissen die migreren tussen Noordzee via Maas
naar de paaigebieden in de Duitse Roer.

De toegang tot het Roersysteem was echter ernstig belemmerd zoals bij de verouderde vistrap (1980)
in de Hambeek, een splitsing van de Roer, die niet passeerbaar was voor alle migrerende vissoorten.

Waterschap Roer en Overmaas paste, in de gedeeltelijk drooggelegde Hambeek, de traptreden aan
en maakte de nieuwe vistrap van grote rechtopstaande stenen en plaatste extra treden,
zodat ook de kleinere vissoorten de treden kunnen beklimmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008
In januari 2008 werd de nieuwe vistrap in de Hambeek weer in gebruik genomen.