gedenksteen het mahnmal te luzenkamp / elmpterbos, Duitsland

Direct rechts na de grensovergang Roermond Maalbroek/Elmpt staat langs het asfaltpad (na 500 meter)
de gedenksteen "Het Mahnmal". Deze steen werd in 1996 door bewoners van het Duitse plaatsje
Niederkrüchten opgericht om 14 bewoners van Roermond te herdenken, die op 26 december 1944
nabij deze plek door de Duitse Wehrmacht werden geëxecuteerd.

Tien van hen zaten, omdat zij weigerden deel te nemen aan de Arbeitseinsatz, ondergedoken onder de
vloer van de Sint Alfonsusschool bij de Kapel in 't Zand te Roermond.

Op aanwijzing van een verrader werden zij op 26 december 1944 opgepakt en met nog 4 anderen,
waaronder een Poolse partizaan, door een standgerecht onder leiding van de
Duitse majoor Matthaeas ter dood veroordeeld.

Nadat ze hun eigen graf hadden gedolven werden ze nog dezelfde dag gefusilleerd.
In 1947 werden de overblijfselen opgegraven en herbegraven op het Roermondse kerkhof "Tussen de Bergen".

Jaarlijks vindt op 30 december een stille voettocht plaats vanaf de H. Hartkerk te Roermond naar de gedenksteen.

 

De weg naar de gedenksteen Het Mahnmal

 

De gedenksteen werd opgericht door de burgers van de gemeente Niederkrüchten, Duitsland

 

 

 

Plaquette tegen de muur van de St. Alfonssuschool te Roermond, waar de mannen zaten ondergedoken.

 

Monument op het kerkhof "Tussen de Bergen" te Roermond

 De 13 gefusilleerde Roermondse mannen en een onbekende Pool
 

  1. J. Hanno, 32 jaar
2. T. Oljans, 18 jaar
3. L. Claessens, 19 jaar
4. L. Uphus, 30 jaar
5. J. Tobben, 16 jaar
6. L. Janssens, 37 jaar
7. W. Oljans, 22 jaar
8.   J. Fuchs, 45 jaar
9.   F. Denis, 37 jaar
10. M. Sevenich, 16 jaar
11. W. Jongen, 44 jaar
12. W. Winters, 48 jaar
13. H. Selder, 21 jaar
14. Frans, een onbekende Poolse partizaan
 

 

Tegenover de gedenksteen Het Mahnmal staat op Nederlands grondgebied, nabij het
nieuwe natuurgebied 't Veen, deze plaquette.

 

Het monument aan de H. Hartkerk te Roermond, voorstellende
een achtergebleven moeder met kind op 30-12-1944