DIVERSE foto's

Reacties op de foto's zijn natuurlijk van harte welkom.
 

_____________________________________________

 

Onderstaande zeven foto's laten U een gedeelte zien van een processie naar Kapel in 't Zand te Roermond.
De foto's zijn gemaakt rond 1961.

De foto's werden ingezonden door Wim Wolters,
veurzitter van de Bachhusklup Roermond

 

Boven :
Drs. Jo Hansen (leraar, folklorist, schrijver  en promotor van het Limburgse dialect), markant figuur uit Roermond.
In het stadspark in de Voogdijstraat te Roermond hangt een bronzen beeltenis van zijn hoofd.

 

 

 

 

 

 

Even stilstaand bij het putbeeldje tegen een gevel aan de Godsweerdersingel te Roermond

 

________________________________________________________

 

 

De vertaling op deze oorkonde luidt als volgt:

Mevrouw van Dael-Naus H. heeft deel uitgemaakt
van het leger zonder uniform, die hebben deelgenomen
aan de glorievolle gevechten voor de bevrijding.
Dankzij de edelmoedige hulp opgebracht voor gevangen,
gedeporteerden en ontsnapten van Franse bloede of
ook voor medestrijders van de verbonden legers
overgeleverd aan de macht van de vijand.
Parijs 6 juli 1949 - Generaal C. de Gaulle
_______________________

Mevrouw van Dael-Naus heeft in WO II (1940-1945)
 franse ontsnapte krijgsgevangen opgevangen
met gevaar voor eigen leven.
_______________________

De oorkonde werd mij toegestuurd door haar zoon Nic van Dael,
met de navolgende vraag:

Wie heeft nog meer zo'n oorkonde ontvangen en door
wie werden de ontvangers voorgedragen?

 

 

 

Een oorkonde uitgereikt aan Andreas Mooren
met het navolgende bericht als antwoord
op bovenstaande vraag van Nic van Dael:

De personen die een dank certificaat hebben
ontvangen voor hun belangeloze inzet om piloten
te helpen tijdens W. O.II werden voorgedragen
door een vereniging genaamd:
Royal Air Forces Escaping Society.

Meer info:

Nederlandse Vereniging van Pilotenhelpers uit de Tweede Wereldoorlog
 'The Escape'
Marthalaan 2-602
7511 AR Enschede
Tel. 053-4317622

 

 

________________________________________________________


 

 Een stamkaart uit W.O.II.
Met deze stamkaarten konden de mensen in en zelfs na de oorlog bij de gemeente bonnen
halen voor de aanschaf van de eerste levenbehoeften, zoals levensmiddelen en textiel.
In en zelfs jaren na de de oorlog waren de meeste voedingsmiddelen schaars en werden gedistribueerd.
De foto van deze stamkaart werd ingezonden door Piet van Rijt uit Roggel

 

________________________________________________________