DE BANEN EN HET SARSVEN TE NEDERWEERT-EIND ©

Het ven
"de Banen" ontstond door afgraven van turf.
In 1992 is de natuurlijke waterhuishouding hersteld en sindsdien bestaat het water in het ven alleen
uit voedselarm regenwater en kwelwater uit de nabijgelegen stuifduinen.
In 1998 is het ven uitgebreid met een noordelijke uitloper.
Zeldzame planten zoals de kleine biesvaren krijgen nu weer meer kans.
Langs de oever van het ven groeit de geurige gagelplant, die vroeger tegen vlooien werd gebruikt,
maar ook een belangrijk ingrediėnt was bij de bereiding van bier.
Ook zitten er nog veel bloedzuigers, die men vroeger "oogstte" voor de dokterspraktijk en die in 1880,
6 cent per stuk kostte. Er broeden veel vogels in het ven, zoals de fuut en de grauwe gans.

Het is een prachtig en rustig stukje natuur waar je heerlijk kunt wandelen langs de Rietbeek.

Het
"Sarsven" daarentegen was nog steeds een voedselrijk ven, maar werd anno 2009 in het kader
van het venherstel project zo goed mogelijk in de oorspronkelijke kwaliteit hersteld.

Men zegt dat dit de mooiste vennen van Nederland zijn.

 

 

 

De onlangs geboren veulens doen een collectief middagdutje in de zon

 

 

 

 

 

 

Pinksterbloem

 

Keizerlibel

 

Koninginnepage

 

Koekoeksbloemen

 

Kleine zwanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grapje

 

 

 

 

Witte reiger